zirve

belirli bir amaç doğrultusunda alanında uzman veya yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilen üst düzey toplantılardır.

(bkz:nküsözlük zirvesi)
önüne gelen kelime olumlu ise ona daha da olumlu anlam katan fakat olumsuz ise onu yerin dibine kadar sokan kelimedir.
örneklerimiz efeeem:
adamlıkta zirvesin
g.tlükte zirvesin
gibisinden