üniversite

yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birim ve bölümlerden oluşan, bilimsel özerkliği ve kamu tüzelkişiliği bulunan öğretim kurumu
şuan da aktif olarak deneyim ettiğim ve hayatımın içine eden eğitim kurumu :)
devrimizde pek bir önemi olmayan eğitim kurumu.
dönemimizde aslında gerçekten etkili tek eğitim kurumu denebilir. çünkü buraya kadar alınan not ve eğitime kimse bakmamaktadır.