still the king

billy ray cyrus’un “vernon brownmul” karakterini canlandıracağı dizide bir skandalın ardından hayatı mahvolan ve yaklaşık 20 yıl sonra en iyi elvis taklitçisi olarak ikinciliği kazanan country müzik şarkıcısı olarak izleyeceğiz. sarhoşken kiliseye verdiği bir zarardan dolayı tutuklanır ve şartlı tahliye ile kiliseye hizmet etmeye mahkum edilerek serbest bırakılır. bu arada hiç karşılaşmadığı 15 yaşında bir kızı olduğunu öğrenir…