shalom aleichem

'selamün aleyküm'un ibranice versiyonudur.
kimi yahudilerce de yaygın olarak kullanılır