merabayın

merhaba anlamında kullanılır. genelde köy kahvesine girilip bu kelime ile herkese selam verildikten sonra tahta sandalye gıcırdatarak çekilip ‘’çek bi tavşan kanı!’’ denir.