ilistire

hayır, ispanyolca bir kelime değildir. özellikle trakya’da kevgir anlamında kullanılan kelimedir.