iki trakyalının diyaloğu

-üsiin abi araba almayı düşünürüm, ne önerirsin?
-fiat albea!
-?!
+nabiunnnn
+iyi sen nabıunnnn
+iyi
+buban nabıyuu
......
plöfffffff ***5 sene sonra***
+nabiunn
+iyi sen nabıunnn
+iyi
+buban nabıyuuu