hip hop

yıllarımı verdiğim, 1973'te amerika'da ny bronx'ta doğmuş kültür. 5 element'ten oluşur: rap (mc'lik), dj'lik, breakdance, graffiti ve bilgi.