hamil

elinde bulunduran, üzerinde taşıyan, taşıyıcı.