hades

olimpostaki en büyük 3 tanrıdan birisidir. bir başka deyişle yer altı tanrısıdır. bazı kaynaklarda kardeşlerinden hiç hazzetmediği söylenir. nedeninin ise onu yer altına hapis etmiş olmaları belirtilir. bazı kaynaklarda ile hades'in insanlara katlanamadığı için ölüler ile ilgilenmeyi tercih ettiği varsayılır.
selena dizisindeki kart sesli tinerci
en sevmediğim tanrıdır. nedense yer altı ile ilgili sıkıntılarım var.
mitolojide kötülük tanrısı olarak geçer.
birde işin selena dizisi kısmı vardır.