greenhouse academy

kabul edildikleri elit yatılı okulda genç kardeşler hayley ve alex'i rekabet, aşk ve yakın zamanda kaybettikleri anneleriyle ilgili bir gizem beklemektedir.