ghost wars

simon barry'nin (continuum, van helsing) yaratıcısı olduğu dizinin hikayesinde; toplumdan soyutlanmış roman mercer'in (avan jogia; tut, victorious) kasabadaki herkesi tehdit eden güçleri ortadan kaldırabilmesi için öncelikle kasaba halkının ön yargılarının ve kendi kişisel iblislerinin üstesinden gelmesi gerekmektedir.