delicious

iyi bir aşçı olan gina ve girişimci bir ruha sahip, otel sahibi bir şef olan leo birlikte gina’nın aile mirasıyla bir işletme kurarlar ve başarı elde ederler. ancak bir süre sonra boşanırlar ve leo sam ile evlenir. bu sırada işletme daha da gelişir ve başarı meyvelerini yemek gina yerine sam’e nasip olur. leo’nun sakladığı bir sır gina ve sam’i bir araya getirecektir.