değirmenaltı'nın cumartesileri

denizlere ulaşmayı isteyen akarsular gibi öğrencilerin de istanbul'a ulaşmak istediği vakitlerdir, can sıkar.
bok gibi geçen cumartesilerdir.